Lisätty 10. maaliskuuta 2014

Suomen Kuurosokeat ry:n kesäkurssit 2014!

Suomen Kuurosokeat ry järjestää kursseja yleisopetuksessa oleville kuulonäkövammaisille lapsille/nuorille ja heidän perheilleen. Ensi kesänä järjestetään seuraavat kurssit:

* 9.-18.6. Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa suorittavat lapset

(Kelan kurssinumero 54171, hakemus 31.3.2014 mennessä)  

Kurssi on suunnattu perheille, joissa lapsi on aloittamassa tai suorittaa yleisopetuksen opetussuunnitelmaa alakoulussa.

Lasten kursseille osallistuvat myös vanhemmat ja sisarukset.

* 23.6.-2.7. Usherin oireyhtymää sairastavat lapset

(Kelan kurssinumero 54169, hakemus 31.3.2014 mennessä)

Kurssi on tarkoitettu sellaisille kuntoutuspolun alkuvaiheessa oleville perheille, joissa lapsella on juuri todettu Usherin oireyhtymä. 

Lasten kursseille osallistuvat myös vanhemmat ja sisarukset

9.-18.6. Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa suorittavat nuoret

(Kelan kurssinumero 54175, hakemus 31.3.2014 mennessä)  

Kurssi suunnataan niille kuulonäkövammaisille nuorille, jotka ovat suorittaneet

yleisopetuksen opintosuunnitelman yläkoulussa ja ovat siirtymässä toisen asteen oppilaitoksiin.

Nuorten kursseille osallistuu yksi omainen (vanhempi) kahtena ensimmäisenä päivänä.

* 23.6.-2.7. Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa suorittavat nuoret

(Kelan kurssinumero 54174, hakemus 31.3.2014 mennessä)  

Kurssi on tarkoitettu niille kuulonäkövammaisille nuorille, jotka parhaillaan

suorittavat yleisopetuksen opintosuunnitelmaa yläkoulussa.

Nuorten kursseille osallistuu yksi omainen (vanhempi) kahtena ensimmäisenä päivänä.

 

Kursseilla on uusi paikka, Kylpylähotelli Peurunka, Laukaassa.  Sijainti luonnonkauniissa ympäristössä ja monipuoliset sisätilat antavat uusia mahdollisuuksia virkistävän ja toiminnallisen kurssin järjestämiseen, jonka aikana käsitellään lapsiperheille ja nuorille liittyviä kysymyksiä.

Kuntoutumiskeskuksella ei ole enää ennakkopäätösoikeutta, joten hakemus tulee toimittaa Kelan paikallistoimistoon samalla tavalla kuin muutkin kuntoutushakemukset.

 

Hakemus kurssille tehdään Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto, josta käyvät ilmi kuntoutussuunnitelmaa vastaavat tiedot sekä suositus Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskuksen kurssista.

Omaisten osallistuminen kurssille tulee olla perusteltuna kuntoutussuunnitelmassa tai B-lausunnossa. Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna Kelan paikallistoimistoon kurssin tiedoissa mainittuun päivämäärään mennessä.