Lisätty 30. tammikuuta 2018

Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään-hanke

 

Hyvät vanhemmat!

Leikitään ja keskitytään on vuosina 2017-2019 toteutettava Niilo Mäki Instituutin hanke, jossa kehitetään pienten lasten toiminnanohjauksen kehitystä tukevaa toimintaa. Toiminta perustuu vanhempien ja lapsen yhteisiin leikkeihin ja peleihin, joissa harjoitellaan toiminnanohjauksen taustalla olevia tärkeitä taitoja, kuten tarkkaavuutta, reaktioiden hillitsemistä ja muistamista.

Olennainen osa hanketta on tutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään, onko toiminnan avulla mahdollista tukea lasten kehittyviä toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taitoja. Etsimmekin nyt toiminnasta kiinnostuneita perheitä vuonna 2018 toteutettaviin tutkimusryhmiin, joissa lapset ja vanhemmat ottavat osaa ryhmätoimintaan sekä kotona tapahtuvaan päivittäiseen leikkimiseen.

Kuka voi osallistua?

Tutkimukseen pyydetään osallistumaan vanhempia, jotka kokevat 4-5-vuotiaalla lapsellaan olevan haasteita toiminnanohjauksessa ja itsesäätelyssä. Vaikeudet voivat näyttäytyä lapsella arjessa esimerkiksi ylivilkkautena, levottomuutena, impulsiivisuutena ja/tai vaikeutena pitää keskittymistä yllä pidempiä aikoja. Osallistumisesta kiinnostuneille vanhemmille lähetetään postitse lapseen liittyvä kysely, jonka avulla valitaan tutkimukseen mukaan otettavat lapset ja perheet.

Tietoja toiminnasta

Ryhmätoimintaa on yhteensä 8 viikon ajan. Toiminta pitää sisällään viikoittaiset ryhmätapaamiset sekä puoli tuntia yhteistä leikkimistä kotona päivittäin. Ensimmäisten 5 viikon aikana järjestetään ryhmätapaamiset, joissa vanhemmat pääsevät kerran viikossa keskustelemaan ja saavat vinkkejä lapsen keskittymisen ohjaamiseen leikkien avulla. Samanaikaisesti lapset oppivat leikkejä omassa ryhmässään. Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan. Ryhmätapaamisia seuraavien kahden viikon aikana ryhmänohjaaja soittaa kotiin ja kyselee kuulumisia sekä antaa tarvittaessa lisäohjausta puhelimitse. Lopuksi kokoonnutaan vielä kerran vanhempien ja lasten omiin ryhmätapaamisiin.

Osana tutkimusta vanhemmilta ja päivähoidolta kerätään kyselylomakkeiden avulla tietoa lapsen kehitykseen liittyen. Kaikkea lasta koskevaa tietoa säilytetään ja käsitellään luotettavasti. Ryhmiä vetävät Rovaniemen perheneuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijät. Ryhmissä asiat käsitellään luottamuksellisesti.

Tutkimukseen osallistuvat lapset arvotaan ryhmiin, joista osa toteutuu vuoden 2018 keväällä ja osa ajoittuu seuraavaan syksyyn.

Rovaniemellä kevään 2018 ryhmä kokoontuu viikolla 15 - 22 keskiviikkoisin klo 17.30-19.00.

Syksyn 2018 ryhmä alkaa syys-lokakuussa, tarkemmat tiedot saatavissa kevään lopussa.


Kiitos mielenkiinnostasi, odotamme yhteydenottoasi!    

www.keskitytaan.fi

Ilmoittautumiset                                                            

Mirja Myllykoski, Projektityöntekijä, KM, EO                                                                                  
p. 050 3732118  mirja.myllykoski@nmi.fi

Muut hanketyöntekijät:                                                
Liisa Klenberg, Hankejohtaja , PsT                                    Sini Teivaanmäki, Projektityöntekijä, PsM
p. 046 9205206  liisa.klenberg@nmi.fi                                 p. 040 749 7498  sini.teivaanmaki@nmi.fi