Lisätty 12. marraskuuta 2018

Kyselylomake erityislasten vanhemmille

 

Hyvä erityislapsen vanhempi

Olen kasvatustieteen opiskelija Noora Ronkainen Lapin yliopistosta. Saatan olla myös tuttu ELOn toiminnan kautta, jossa olen ollut nyt työharjoittelussa kolmen kuukauden ajan. Teen pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkin erityislasten vanhempien käsityksiä minäpystyvyydestään. Tavoitteenani on kyselylomakkeen avulla kerätä tietoa Erityislasten Omaiset ELO ry:n toiminnassa mukana olevien erityislasten vanhemmilta. Tutkimukseni ohjaajat ovat professori Satu Uusiautti ja yliopistonlehtori Tanja Äärelä.

Olen kiinnostunut arjen hallinnan kokemuksistasi ja voimavaroistasi. Minäpystyvyys liittyy siihen, kuinka arjen tapahtumiin suhtaudutaan. Siksi lähestynkin nyt Sinua. Erityislapsen vanhempana juuri Sinulla on ainutlaatuista, ensikäden tietoa arjen vanhemmuudesta. Pyydänkin Sinua vastaamaan kyselyyn aiheesta. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, kaikki kokemuksesi ovat tutkimukseni kannalta tärkeitä.

Toivottavasti kiinnostuit tutkimuksestani ja olisit halukas vastaamaan kyselyyni. Kyselylomake sisältää erilaisia väittämiä ja avoimia kysymyksiä, joiden avulla pyrin kartoittamaan erityislasten vanhempien minäpystyvyys käsityksiä. Aineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vain minulla on pääsy aineistoon. Kyselyyn vastaajat pysyvät anonyymeinä kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 

Toivon, että kiinnostuit asiasta. Osallistumisesi tutkimukseeni on tärkeää, sillä juuri Sinä olet oikea henkilö vastaamaan kyselylomakkeeseeni. Vastaan mielelläni tutkimukseeni liittyviin kysymyksiin. Yhteystietoni löytyvät kirjeen lopusta, ja toivon, että vastaat kyselyyn marraskuun 30. päivään mennessä. Kyselyyn osallistumalla Sinulla on mahdollista osallistua K-ryhmän 20€ arvoisen lahjakortin arvontaan. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista, eikä vaaranna tutkimukseen osallistumisen anonymiteettia.  Arvonta suoritetaan kyselylomakkeen sulkeuduttua.

Kyselyyn pääset oheisesta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/1AF1E434F2963851

Kiitos jo etukäteen ajastasi. Kyselyä saa vapaasti jakaa kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tästä saat kuvan suuremmaksi. 

Ystävällisin terveisin

Noora Ronkainen, noronkai@ulapland.fi 040 410 7213.