Lisätty 12. maaliskuuta 2020

Koronatiedote


Ota rauhallisesti ja pese kädet

Koronavirus puhuttaa ja mietityttää.
Myös ELOssa on pohdittu, miten se vaikuttaa toimintaamme.

ELOssa kokoonnumme monenlaisissa tilanteissa ja asiakkaidemme terveys sekä hyvinvointi ovat erityisen tärkeitä.
Pienillä teoilla on suuret vaikutukset ja me kaikki voimme tehdä oman osuutemme yhteisen hyvinvoinnin eteen.

Pese kädet saippualla

Yski ja aivasta käsipaperiin

Jos olet kipeä, jää kotiin

Tarpeen vaatiessa ryhmiä ja tapahtumia perutaan.
Seuratkaa oman paikkakuntanne tiedotusta aiheesta ja kannattaa tiedottaa paikkakuntakohtaisista rajoituksista ELOn työntekijöitä.