Kokemuspuhujat

 

SIVUJA PÄIVITETÄÄN

ELOkokemuspuhujat ovat ELOlla toimivia kokemusasiantuntijoita. ELOkokemuspuhujien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, kokemusten jakamiseen sekä tuen antamiseen ja välittämiseen.

ELOkokemuspuhujia voi hyödyntää kouluilla, tapahtumissa, ryhmissä ja yleisöluennoilla. He voivat esimerkiksi pitää luentoja ja alustuksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, yliopistoille, lukioille, järjestöille, seurakunnille, sairaanhoitopiireille ja muille kohderyhmille. Alustuksien tarkoituksena on auttaa kuulijoita ymmärtämään, millaista on elää kyseisen kokemuksen kanssa, miltä se tuntuu, miten kuntoutuminen tapahtui, mitkä seikat auttoivat toipumisessa ja miten ammattiauttajat voivat toimia edistääkseen kuntoutumista.

Muita tyypillisiä työtehtäviä ovat muun muassa palveluiden arvioiminen, suunnittelu ja kehittäminen, ammattilaisen työparina toimiminen, erilaisiin työryhmiin, asiakasraateihin ja tapahtumiin osallistuminen, ryhmänohjaus sekä vertaisryhmissä vierailu.

ELOkokemuspuhujiin kuuluu paitsi itse tietyn diagnoosin kanssa eläneitä, myös erityislasten vanhempia. ELOKokemuspuhujatoiminnassa erityisen tärkeää on, että kokemuspuhujalla on mahdollisuus omien kokemusten hyödyntämiseen ja merkityksellistämiseen.

Kiinnostaisiko sinua toimia ELOkokemuspuhujana, vertaisryhmän ohjaajana tai sopisiko teidän perheenne osaksi ELOn vertaisperheverkostoa? ELOlla voit osallistua kokemustoimintaan matalalla kynnyksellä pienin askelin, oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaan. ELO järjestää eri toimenkuviin kattavan valmennuksen ja ohjaa tarvittaessa valtakunnallisiin, kokemusosaamisverkoston koulutuksiin. 

Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä Petteriin 040 197 6060, petteri@erityislastenomaiset.fi